Hlavná stránka | Kontakt | Referencie | Produkty | Výroba | O firme

SERVOSYSTEM S.R.O.
Profil firmy | Služby zákazníkom

             Služby zákazníkovi
 

- poradenská služba na špecifikáciu a priradenie servopohonov
   k armatúram s možnosťou dodávky
- opravy, zoradenie, nastavenie servopohonov
- inovácia ovládania, napájania a regulácie servopohonov
- prerábka servopohonov z mechanickými ovládacími doskami
   na bezkontaktné elektronické ovládanie EOS
- nastavenie momentov podľa štítkových údajov, alebo podľa
   potrieb zákazníka v dovolenej tolerancii, ktorú udáva výrobca

 
K opravám vystavujeme protokol o skúške nastavenia parametrov servopohona, na opravu dávame 12 mesačnú záruku. Na prerábku  na systém elektronického ovládania servopohonov - EOS a revíziu dávame 24 mesačnú záruku. Bohaté praktické skúsenosti so servisnej a opravárenskej činnosti nadobudli pracovníci firmy pri opravách v náročných odvetviach ako jadrová energetika, vodné elektrárne, chemický priemysel a teplárne a to nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Česku